vetiver嘉宝贝儿嘉哥第二次拍摄套图29P嘉宝贝儿美媛馆

vetiver嘉宝贝儿嘉哥第二次拍摄套图29P嘉宝贝儿美媛馆

 若能饮食知味美,二便调和尚可疗,按法施治应手效,阳长阴消自可调。如阴户忽然肿而作痛者,名为阴肿,又名蚌疽,由劳伤血分所致。

 阴盛者,初起色黯不红,塌陷不肿,木硬不疼,则难溃难敛,逆而难治,以其为阴证也。食后白滚汤调下,服至头上多汗为验。

每服二钱【方歌】化坚二陈丸消痰,周身结核服更痊,陈皮半夏茯苓草,【方歌】椒疮粟疮生胞里,脾胃血热是根苗,粟疮黄软湿易散,【注】此二证生于眼胞之里,虽皆由脾胃血热所致。足之三阴足内走者,谓足厥阴肝经,从足大指外侧之端,循行前行上内踝上腘〔月专〕,膝之中行,内行阴器腹胁之外行,上至乳下也;足太阴脾经,从足大指内侧之端,循内联踝膝里股内之中行,上行腹中至季胁也;足少阴肾经,从足心循内联踝足跟内侧之后行,上腹内至胸也。

防风木贼草密蒙花蝉蜕蔓荆子龙胆草菊花黄连白芷蒺藜水煎。  初如杏核,渐如鹅卵,坚硬木痛,微热不红,令人寒热往来,宜荆防败毒散汗之;若烦躁作渴气郁者,宜山甲内消散以消解之;若过于坚硬大痛者,宜红花散瘀汤舒通之。

五藏之气皆统于肺,若为邪干,则肺气窒塞,气道不利,故发为喘也,实者声粗有力而长,虚者声微无力而短,痘初发热,以至既出之后或喷嚏频频,或鼻流清水,此风寒客肺而喘也,杏苏饮主之,有食热痰积,上冲作喘者,此火炎肺金也,宜凉膈白虎汤治之,泄泻后元气下陷,此脾气不足而喘也,人参白术散主之,有痘浆灌至半足,忽倒靥而喘者,此中气大亏也,参归鹿茸汤主之。宜用防风通圣散料,醇酒浸焙为细末,每服一钱或二钱,量其壮弱用之。

宜按疔门急速治之。次日照前蒸洗,直至脓尽疮<目录>外科卷上\编辑外科心法要诀【方歌】痈疽阴证半月间,不发不溃硬而坚,重如负石毒脓郁,致生烦躁拔为先,铍针放孔品字样,脓鲜为顺紫黑难。

Leave a Reply