Rosimm第2471期红色紧身裤美女翘臀诱惑20PROSI写真

Rosimm第2471期红色紧身裤美女翘臀诱惑20PROSI写真

若血虚内热,宜犀角地黄汤之类。一小儿胁痈,服伐脾之药,脓清不敛,呵欠呀咬,饮食少思,仍用伐脾。

 点代针膏,将晚出脓,儿顿安,肿赤顿消,此疮家最善症也。 表热恶寒,阳气虚也,十全大补汤。

面黧体瘦,或喜卧湿地,肾经之症也。一小儿痘痕色白,服克伐之剂,致泻不止,余谓此脾气下陷也,不信,果殁,遍身如白敷粉,信气虚矣。

一小儿嗜甘肥之物患之,或痒或痛,咳嗽饮冷。四味肥儿丸治食积脾疳,面耳口舌生疮,目障云翳,牙齿腐烂等症。

皆因亡血过多,筋无所养,伤寒汗下过多,及溃疡产后者多患之,此乃败症也。又劳役用心,自汗作渴,烦躁似痫症,先用当归补血汤,二剂顿安,又十全大补汤而寻愈。

每服半钱,空心米汤下,仍量儿大小用。又数日作吵不安,手足时搐,此因作脓痛而然。

Leave a Reply